Ju njoftojmë se të gjithë punonjësit e shërbimit psikosocial që dëshirojnë të kryejnë lëvizje paralele, brenda ZVAP ku kanë emërimin e përhershëm, duhet të dorëzojnë me postë, në adresën e Drejtorisë Rajonale Korçë, brenda  datë 04.08.2023, kërkesën për lëvizje paralele.

Për më tepër lexoni njoftimin këtu poshtë;

 

Njoftim levizje paralele psikologe punonjes social