Më poshtë do të gjeni listat e kandidatëve të portalit “Mësues për Shqipërinë” që kanë aplikuar në DRAP Korçë. Listat janë të ndara sipas pjesëmarrjes ose jo në testimin e informatizuar si dhe lista e kandidatëve të skualifikuar.

Kandidatët janë paraqitur me ID të sistemit prandaj kontrolloni fillimisht ID tuaj në sistem, ose formularin e aplikimit (shtojca 4).

Për procesin e ankimimit referojuni njoftimit te mëparshëm.

Suksese!

 

Lista e kandidatëve për testim

 

Lista e kandidatëve që nuk hyjnë në testim

 

Lista e kandidatëve të skualifikuar