Këtu do të gjeni listën përfundimtare të kandidatëve që do të japin intervistën e strukturuar me gojë.

Intervista do të zhvillohet në datat 28 dhe 29 shtator 2022 sipas grafikut përfundimtar bashkëgjitur.

Adresa ku do të zhvillohen intervistat është shkolla 9-vjeçare “Stavri Themeli” Korçë, rruga “Nuçi Gogo” nr 3 Lagja 1 Korçë, kati I tretë salla 311.

https://goo.gl/maps/hnkXyuHW1EnwfXNc6

shpallje data 28

shpallje data 29