Këtu do të gjeni listën përfundimtare të kandidatëve të kualifikuar nga provimi me shkrim.

1.Lista-e-kandidatëve-të-kualifikuar-për-kontratat-me-afat-të-pacaktuar-nëse-shpallen-fitues-2

2.Lista-e-kandidatëve-të-kualifikuar-për-kontratat-me-afat-1-një-vit-shkollor-nëse-shpallen-fitues-1

Intervistat do të zhvillohen në datat 28.08.2023 dhe 29.08.2023 tek ambjentet e DRAP Korçë adresa “Rruga Dhimitër Denasi lagja 18 Korçë”, duke filluar nga ora 09:00 sipas kalendarit që gjeni këtu poshtë;

Kalendari i intervistave