Këtu do të gjeni shpalljen paraprake të kandidatëve SHPS të cilët kanë kaluar ose jo testin me shkrim.

Ankimimet do të pranohen deri në datë 24.08.2023 në adresën e postës elektronike drapkorce@arsimi.gov.al

 

1.Lista e kandidatëve të kualifikuar për kontratat me afat të pacaktuar nëse shpallen fitues

2.Lista e kandidatëve të kualifikuar për kontratat me afat 1 (një) vit shkollor nëse shpallen fitues