Këtu do të gjeni listat përfundimtare të kandidatëve të kualifikuar dhe skualifikuar për të dhënë provimin me shkrim në datë 21.08.2023, në vijim të procedurave të konkursit për shërbimin psikosocial

1.Lista e kandidatëve të kualifikuar për kontratat me afat të pacaktuar nëse shpallen fitues

2.Lista e kandidatëve të kualifikuar për kontratat me afat 1 (një) vit shkollor nëse shpallen fitues

3.Lista e kandidatëve të s’kualifikuar

Provimi do të zhvillohet tek shkolla 9-vjeçare “Sotir Gurra” me adresë “Bulevardi Gjergj Kastrioti”, Korçë

Kandidatët duhet të jenë tek oborri i shkollës në orën 09:00, provimi fillon në orën 10:00.