Këtu do të gjeni listën paraprake të kandidatëve të kualifikuar nga provimi me shkrim si dhe data, ora, vendi i zhvillimit te intervistës

Kjo listë është paraprake, lista përfundimtare shpallet pas afatit te ankimimit.

Afati i ankimimit është tre ditë pune nisur nga dita e sotme

Intervista do të zhvillohet tek shkolla 9-Vjeçare “Stavri Themeli” rruga “Nuci Gogo” 3 Korçë

shpallje data 29

shpallje data 28