Sipas Udhëzimit nr 12 dt 10.06.2020 ju njoftojmë se këtu do te gjeni vendet vakante për mesues, të cilat rezultojnë ende të tilla në përfundim të  lëvizjes paralele për vitin shkollor 2021-2022. Për punësim tek këto vende do të zbatohet renditja në portalin “Mësues Për Shqipërinë”

 

DRAP Korce vende te lira per publikim portali pas levizjeve paralele viti shkollor 2021-2022