Ketu do te gjeni piket totale per secilin kandidat te sherbimit psikosocial DRAP Korce. Lajmerimi do te behet duke nisur nga kandidati me me shume pike dhe duke vijuar ne rend zbrites deri ne plotesimin e vendeve vakante, sipas ZVAP dhe profilit qe konkurroni.

 

Perfundimtare me pike Total