Ketu do te gjeni listen e personave te kualifikuar per fazen e dyte te Konkursit per Sherbim Psikosocial organizuar nga DRAP Korce

Lista e shpallur eshte me numer karte identiteti ku jane censuruar tre shkronjat e mezit, duke qene numra unike secili nga ju mund te verifikoje lehtesisht nese ndodhet ne liste ose jo, personat e skualifikuar per mosplotesim kushtesh ose mangesi ne dokumentacion kane te drejten e ankimimit deri date 10.12.2021.

Suksese!

LISTA E TE KUALIFIKUARVE