Ketu do te gjeni listen e aplikanteve te thirrjes shtese sherbimi psikosocial per vendet vakante te ngelura pas konkursit

 

shpallje shtese