Ju bejme me dije se eshte hapur serish thirrja per kurset e trajnimit American English E-Teacher Program qe tani ka marre emrin OPEN (Open Professional English Network) per semestrin e dimrit 11 janar – 8 mars, 2022 . Te shtate kurset qe u akredituan ne fillim te vitit 2020 nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinise do te ofrohen edhe kete semester.  Kete vit ofrohen edhe  kurse te tjera nese mesuesit do te jene te interesuar.

Bashkengjitur formati i aplikimit dhe thirrja

Call for application

Winter 2022 OPEN Application for RELO Belgrade posts