DRAP KORÇË

Tabelat në vazhdimësi të transparencës për portalin “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2019 DRAP KORCE Tabela e transparencës për portalin “MËSUES PËR SHQIPËRINË”  9 TETOR 2019 DRAP KORÇË Tabela e transparencës për portalin “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 15 NËNTOR 2019 DRAP KORÇË...

ZVA Skrapar-Polican

ZVA SKRAPAR-POLIÇANTabela e transparencës për portalin “MËSUES PËR SHQIPËRINË”  9 TETOR 2019 ZVA SKRAPAR-POLIÇANTabela e transparencës për portalin “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 15 NËNTOR 2019

ZVA Përrenjas

ZVA PËRRENJAS Tabela e transparencës për portalin “MËSUES PËR SHQIPËRINË”  9 TETOR 2019 ZVA PËRRENJAS Tabela e transparencës për portalin “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 15 NËNTOR 2019

ZVA Pogradec

ZVA POGRADEC Tabela e transparencës për portalin “MËSUES PËR SHQIPËRINË”  9 TETOR 2019 ZVA POGRADEC Tabela e transparencës për portalin “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 15 NËNTOR 2019