Portali

DRAP KORÇË

Tabelat në vazhdimësi të transparencës për portalin “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2019 DRAP KORCE Tabela e transparencës për portalin “MËSUES PËR SHQIPËRINË”  9 TETOR 2019 DRAP KORÇË Tabela e transparencës për portalin “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 15 NËNTOR 2019 DRAP KORÇË Tabela e transparencës për portalin “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 05 DHJETOR 2019 DRAP KORÇË Tabela e transparencës …

DRAP KORÇË Read More »

DRAP KORÇË: Tabelat në vazhdimësi të transparencës për portalin “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2019

DRAP KORCE Tabela e transparencës për portalin “MËSUES PËR SHQIPËRINË”  9 TETOR 2019 DRAP KORÇË Tabela e transparencës për portalin “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 15 NËNTOR 2019 DRAP KORÇË Tabela e transparencës për portalin “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 05 DHJETOR 2019 DRAP KORÇË Tabela e transparencës për portalin “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 07 JANAR 2020 DRAP KORÇË Tabela …

DRAP KORÇË: Tabelat në vazhdimësi të transparencës për portalin “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2019 Read More »

ZVA Skrapar-Polican

ZVA SKRAPAR-POLIÇANTabela e transparencës për portalin “MËSUES PËR SHQIPËRINË”  9 TETOR 2019 ZVA SKRAPAR-POLIÇANTabela e transparencës për portalin “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 15 NËNTOR 2019