Urdhër 125 dt 29.05.2020 për shfuqizimin e udrdhërit 101 për mbylljen e institucioneve publike dhe jopublike

URDHER-NR.125-DATE-29.05.2020-PER-SHFUQIZIMIN-E-URDHRIT-NR.101-DATE-01.04.2020-PER-MBYLLJEN-E-INSTITUCIONEVE-ARSIMORE-PUBLIKE-DHE-JOPUBLIKE
Read More

Urdhër 114, Rregullore për Zhvillimin e MSH 2020

Urdher-114-Rregullore-per-zhvillimin-e-MSH-2020
Read More

Urdhër nr 1932 dt 14.05.2020

URDHRI-NR.1932-DATË-14.05.2020-TË-MINISTRIT-TË-SHËNDETËSISË-DHE-MBROJTJES-SOCIALE-”PËR-NJË-NDRYSHIM-NË-URDHRIN-NR.193-DATË-20.03.2020
Read More

URDHËR-NR.32-DATË-05.05.2020-PËR-MIRATIMIN-E-PERIUDHES-SË-APLIKIMEVE-ME-FORMULARËT-A1A1Z-PËR-MSH-2020

URDHËR-NR.32-DATË-05.05.2020-PËR-MIRATIMIN-E-PERIUDHES-SË-APLIKIMEVE-ME-FORMULARËT-A1A1Z-PËR-MSH-2020
Read More
URDHËR-NR.32-DATË-05.05.2020-PËR-MIRATIMIN-E-PERIUDHES-SË-APLIKIMEVE-ME-FORMULARËT-A1A1Z-PËR-MSH-2020

DRAP KORCE Tabela e transparences prill 2020

DRAP KORCE Tabela e transparences prill 2020
Read More
DRAP KORCE Tabela e transparences prill 2020

URDHËR-NR.-106-DATË-30.04.2020-PËR-POROSITJEN-SHPËRNDARJEN-DHE-SHITJEN-E-TEKSTEVE-SHKOLLORE-TË-KLASAVE-1-DHE-6-12

URDHËR-NR.-106-DATË-30.04.2020-PËR-POROSITJEN-SHPËRNDARJEN-DHE-SHITJEN-E-TEKSTEVE-SHKOLLORE-TË-KLASAVE-1-DHE-6-12
Read More
URDHËR-NR.-106-DATË-30.04.2020-PËR-POROSITJEN-SHPËRNDARJEN-DHE-SHITJEN-E-TEKSTEVE-SHKOLLORE-TË-KLASAVE-1-DHE-6-12

URDHËR-NR.45-DATË-29.04.2020-PËR-ORGANIZIMIN-E-MËSIMIT-VLERËSIMIN-E-NXËNËSVE-DHE-MBYLLJEN-E-VITIT-SHKOLLOR-2019-2020-PËR-KLASËN-XII

URDHËR-NR.45-DATË-29.04.2020-PËR-ORGANIZIMIN-E-MËSIMIT-VLERËSIMIN-E-NXËNËSVE-DHE-MBYLLJEN-E-VITIT-SHKOLLOR-2019-2020-PËR-KLASËN-XII
Read More
URDHËR-NR.45-DATË-29.04.2020-PËR-ORGANIZIMIN-E-MËSIMIT-VLERËSIMIN-E-NXËNËSVE-DHE-MBYLLJEN-E-VITIT-SHKOLLOR-2019-2020-PËR-KLASËN-XII

UDHËZUES-PËR-KTHIMIN-NË-SHKOLLË

UDHËZUES-PËR-KTHIMIN-NË-SHKOLLË-COVID-19-ZVAP-TIRANË
Read More
UDHËZUES-PËR-KTHIMIN-NË-SHKOLLË

UDHEZIM-NR.253-DATE-10.04.2020 PER MENAXHIMIN E RASTEVE TE FEMIJEVE ME NEVOJE MBROJTJEJE

UDHEZIM-NR.253-DATE-10.04.2020
Read More
UDHEZIM-NR.253-DATE-10.04.2020 PER MENAXHIMIN E RASTEVE TE FEMIJEVE ME NEVOJE MBROJTJEJE

Tabela e transparences Mars 2020

Tabela e transparences 31.03
Read More
Tabela e transparences Mars 2020

DREJTORIA RAJONALE
E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR KORÇË

AKTIVITETE

Carousel contents not found!

MULTIMEDIA