Njoftim për kandidatët e portalit “Mësues për Shqipërinë”

Ju bëjmë me dije se në dokumentet e kërkuara për aplikimin në portalin "Mësues për Shqipërinë", në vend të vërtetimit të banimit, do të dërgoni certifikatën personale të shkarkuar nga e-Albania.

Koordinator i rrjetit Anti-Korrupsion

Pershendetje tek linku i meposhtem do te gjeni Rubriken e shtuar tek faqja zyrtare mbi te dhenat e kontaktit te koordinatorit te rrjetit antikorrupsion Rubrika "koordinator i rrjetit antikorrupsion"

Hapat për aplikimin nga kandidatët në portalin “Mësues për Shqipërinë” 2022

  Njoftim për portalin 2022 Shënim: Në dokumentet e kërkuara për aplikimin në portalin "Mësues për Shqipërinë", në vend të vërtetimit të banimit, do të dërgoni certifikatën personale të shkarkuar nga e-Albania.

Prej Dates 20.05.2022 deri 03.06.2022 pranohen Dosjet per kandidatet e portalit “Mesues per Shqiperine”

Per te gjithe kandidatet e interesuar te marrin pjese ne portalin "Mesues per Shqiperine" duhet te ndjekin hapat e percaktuara tek njoftimet bashkengjitur. Pranimi i dosjeve do te behet nga data 20.05.2022 deri 03.06.2022. Dosja duhet te permbaje te gjithe elementet e...

Shpallje per Vend Vakant Drejtor Institucioni Arsimor Per ZVAP Berat dhe ZVAP Elbasan

Ne vijim te shpalljeve per Drejtues institucioni arsimor, te gjithe kandidatet e interesuar t'i referohen shpalljeve individuale qe i gjeni bashkengjitur per dokumentacionin qe duhet te dorezoni dhe afatet e dorezimit te tyre; shpallje berat 12.04.2022 drejtore...

Tabela e Transparences se punesimeve mars 2022 sipas ZVAP ne varesi te DRAP Korce

DRAP KORCE TABELES SE TRANSPARENCES SE PUNESIMEVE Mars 2022

Shpallja e Rradhes per Pozicion Vakant Drejtues Institucioni Arsimor sipas ZVAP te DRAP Korce

Ketu do te gjeni shpalljet individuale per pozicione vakante drejtues institucioni arsimor sipas ZVAP ne varesi te DRAP Korce Kushtet që duhet të plotësojë kandidati për të aplikuar për pozicionin drejtues instituconi arsimor : Të ketë fituar diplomë të ciklit të dytë...

VIJON SHPALLJA E VENDEVE VAKANTE PER DREJTUES INSTITUCIONI ARSIMOR NE VARESI TE DRAP KORCE

  Korçë, më 28.03. 2022    SHPALLJE KONKURSI PËR DREJTOR INSTITUCIONI ARSIMOR SIPAS LISTËS  Në mbështetje të Ligjit 69/2012 datë 21.06.2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, , Urdhrit te Ministrit te Arsimit Sportit dhe...

Shpallje e rradhes per pozicione vakante drejtues institucioni arsimor DRAP Korce,

Ne vijim te shpalljes se dates 15.03.2022, i bejme me dije te gjithe kandidatet e interesuar per drejtues institucioni arsimor, se sot ne date 16.03.2022 shpallen  pozicione drejtor institucioni arsimor; Bashkengjitur do te gjeni shpalljet individuale sipas Zyrave...

Shpallje konkursi per drejtor shkolle ne disa shkolla ne varesi te DRAP Korce

Pershendetje Ketu do te gjeni shpallje per vend vakant drejtor shkolle ne disa institucione arsimore ne varesi te DRAP Korce dhe konkretisht; DRAP ZVAP INSTITUCIONI ARSIMOR DATA E PRANIMIT TE DOKUMENTACIONIT KORÇË ELBASAN "MYRTEZA GJONI" 15.03.2022-24.03.2022 KORÇË...

Drejtoritë Rajonale të Arsimit Parauniversitar
 URA VAJGUJORE

Lagjia “18 Tetori”, Rruga “Dimal”, Pallati 9-katesh

 BELSH

Rruga: “Kamer Dervishi”, pranë Qendrës Shëndetësore

 LIBRAZHD

 Rruga “Arbëria”, Librazhd

 KOLONJË

Sheshi 20 Tetori, Blloku nr.4, Kodi postar: 7401, Ersekë

 POLIÇAN

Kodi postar 5404, pranë Gjimnazit

 POGRADEC

Godina e Bashkisë, Bulevardi “Europa”, 7301, Pogradec.

 KUÇOVË

Lagjia Nr 2, Rruga “Sherif Toptani”, Kuçovë

 PEQIN

Bulevardi “Mustafa Gjinishi”, Rruga “Unaza”, Peqin

 PËRENJAS

Rruga 10 nëntori, godina e Kinemasë, Kati II, Përrenjas 

 DEVOLL

Rruga “Dëshmorët e Devollit”, Godina X

 BERAT

Rruga”Mihal Komneno”,5001

 CËRRIK

Lagjia nr 2, Rruga “Gjimnazistët”, Cërrik

 GRAMSH

Lagjia “Sporti”, Rruga “Hamit Dollani”, 3301, Gramsh

MALIQ

Bulevardi Rinia, Blloku 3,  Maliq.​

 SKRAPAR-POLIÇAN

“​Lagjia Çlirimi”, Adresa Postare 5401, Çorovodë, Skrapar

 KORÇË-PUSTEC

 Lagjia 18, Rr: Dhimitër Denasi

 ELBASAN

Lagjia: Dyli Haxhire, Rruga Janaq Kilica,  Nr 21, Elbasan

Drejtoria e Përgjithshme
e Arsimit Parauniversitar (DPAP)

Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar (DPAP) ka për mision ofrimin dhe sigurimin e shërbimit arsimor cilësor në të gjitha institucionet arsimore të sistemit parauniversitar në Republikën e Shqipërisë, në përputhje me politikat, strategjitë kombëtare dhe kurrikulën e arsimit parauniversitar, me qëllim zhvillimin dhe edukimin e plotë e të gjithanshëm të nxënësit, në mënyrë që të përballojë sfidat e së ardhmes.

Njoftim për kandidatët e portalit “Mësues për Shqipërinë”

Ju bëjmë me dije se në dokumentet e kërkuara për aplikimin në portalin "Mësues për Shqipërinë", në vend të vërtetimit të banimit, do të dërgoni certifikatën personale të shkarkuar nga e-Albania.

Koordinator i rrjetit Anti-Korrupsion

Pershendetje tek linku i meposhtem do te gjeni Rubriken e shtuar tek faqja zyrtare mbi te dhenat e kontaktit te koordinatorit te rrjetit antikorrupsion Rubrika "koordinator i rrjetit antikorrupsion"

Hapat për aplikimin nga kandidatët në portalin “Mësues për Shqipërinë” 2022

  Njoftim për portalin 2022 Shënim: Në dokumentet e kërkuara për aplikimin në portalin "Mësues për Shqipërinë", në vend të vërtetimit të banimit, do të dërgoni certifikatën personale të shkarkuar nga e-Albania.

Prej Dates 20.05.2022 deri 03.06.2022 pranohen Dosjet per kandidatet e portalit “Mesues per Shqiperine”

Per te gjithe kandidatet e interesuar te marrin pjese ne portalin "Mesues per Shqiperine" duhet te ndjekin hapat e percaktuara tek njoftimet bashkengjitur. Pranimi i dosjeve do te behet nga data 20.05.2022 deri 03.06.2022. Dosja duhet te permbaje te gjithe elementet e...

Shpallje per Vend Vakant Drejtor Institucioni Arsimor Per ZVAP Berat dhe ZVAP Elbasan

Ne vijim te shpalljeve per Drejtues institucioni arsimor, te gjithe kandidatet e interesuar t'i referohen shpalljeve individuale qe i gjeni bashkengjitur per dokumentacionin qe duhet te dorezoni dhe afatet e dorezimit te tyre; shpallje berat 12.04.2022 drejtore...

Tabela e Transparences se punesimeve mars 2022 sipas ZVAP ne varesi te DRAP Korce

DRAP KORCE TABELES SE TRANSPARENCES SE PUNESIMEVE Mars 2022

Shpallja e Rradhes per Pozicion Vakant Drejtues Institucioni Arsimor sipas ZVAP te DRAP Korce

Ketu do te gjeni shpalljet individuale per pozicione vakante drejtues institucioni arsimor sipas ZVAP ne varesi te DRAP Korce Kushtet që duhet të plotësojë kandidati për të aplikuar për pozicionin drejtues instituconi arsimor : Të ketë fituar diplomë të ciklit të dytë...

VIJON SHPALLJA E VENDEVE VAKANTE PER DREJTUES INSTITUCIONI ARSIMOR NE VARESI TE DRAP KORCE

  Korçë, më 28.03. 2022    SHPALLJE KONKURSI PËR DREJTOR INSTITUCIONI ARSIMOR SIPAS LISTËS  Në mbështetje të Ligjit 69/2012 datë 21.06.2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, , Urdhrit te Ministrit te Arsimit Sportit dhe...

Shpallje e rradhes per pozicione vakante drejtues institucioni arsimor DRAP Korce,

Ne vijim te shpalljes se dates 15.03.2022, i bejme me dije te gjithe kandidatet e interesuar per drejtues institucioni arsimor, se sot ne date 16.03.2022 shpallen  pozicione drejtor institucioni arsimor; Bashkengjitur do te gjeni shpalljet individuale sipas Zyrave...

Shpallje konkursi per drejtor shkolle ne disa shkolla ne varesi te DRAP Korce

Pershendetje Ketu do te gjeni shpallje per vend vakant drejtor shkolle ne disa institucione arsimore ne varesi te DRAP Korce dhe konkretisht; DRAP ZVAP INSTITUCIONI ARSIMOR DATA E PRANIMIT TE DOKUMENTACIONIT KORÇË ELBASAN "MYRTEZA GJONI" 15.03.2022-24.03.2022 KORÇË...

Na ndiqni në rrjetet sociale

Koordinator i rrjetit Anti-Korrupsion

Pershendetje tek linku i meposhtem do te gjeni Rubriken e shtuar tek faqja zyrtare mbi te dhenat e kontaktit te koordinatorit te rrjetit antikorrupsion Rubrika "koordinator i rrjetit...

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Dëgjojmë cdo shqetësim tuajin!