Renditja përfundimtare SHPS me pikët totale sipas ID (A123***789B). Do ketë njoftim të dytë për firmosjen e deklaratës mbi pranimin e pozicionit nga fituesit

Reultatet perfundimtare me piket totale per SHPS
Read More
Renditja përfundimtare SHPS me pikët totale sipas ID (A123***789B). Do ketë njoftim të dytë për firmosjen e deklaratës mbi pranimin e pozicionit nga fituesit

Kalendari i intervistës së Shërbimit Psiko-Social, Datat 1,2,3 në Korçë, Adresa: DRAP Korçë,L:18, Rr: Dhimiter Denasi

Kalendari i intervistes SHPS
Read More
Kalendari i intervistës së Shërbimit Psiko-Social, Datat 1,2,3 në Korçë, Adresa: DRAP Korçë,L:18, Rr: Dhimiter Denasi

DRAP Korçë Lista e te kandidateve te kualifikuar pas testit

NJOFTIM 25112020 DRAP KORCE KUALIFIKUAR NGA TESTIMI ME SHKRIM
Read More
DRAP Korçë Lista e te kandidateve te kualifikuar pas testit

Njoftim mbi vendin ku do zhvillohet testi me shkrim si dhe lista perfundimtare e kandidateve te kualifikuar.

Njoftim mbi testin e Sherbimit Psikosocial pdf DRAP Korce lista perfundimtare
Read More
Njoftim mbi vendin ku do zhvillohet testi me shkrim si dhe lista perfundimtare e kandidateve te kualifikuar.

DRAP Korçë, Kandidatët e kualifikuar në fazën e parë, Shërbimi Psiko-Social

DRAP Korce te kualifikuar faza I
Read More
DRAP Korçë, Kandidatët e kualifikuar në fazën e parë, Shërbimi Psiko-Social

Shpallje e vendeve vakante per shërbimin Psikosocial DRAP Korçë

Shpallje Sherbimi Psikosocial DRAP Korce vende vakante SHPS
Read More
Shpallje e vendeve vakante per shërbimin Psikosocial DRAP Korçë

PORTALI, REZULTATET PERFUNDIMTARE DRAP KORCE

PORTALI, REZULTATET PERFUNDIMTARE DRAP KORCE PDF
Read More
PORTALI, REZULTATET PERFUNDIMTARE DRAP KORCE

REZULTATET PARAPRAKE TË PORTALIT MESUES PËR SHQIPËRINË DRAP KORÇË

DRAP KORCE REZULTATET PARAPRAKE PORTAL 2020 pdf
Read More
REZULTATET PARAPRAKE TË PORTALIT MESUES PËR SHQIPËRINË DRAP KORÇË

Urdhër 125 dt 29.05.2020 për shfuqizimin e udrdhërit 101 për mbylljen e institucioneve publike dhe jopublike

URDHER-NR.125-DATE-29.05.2020-PER-SHFUQIZIMIN-E-URDHRIT-NR.101-DATE-01.04.2020-PER-MBYLLJEN-E-INSTITUCIONEVE-ARSIMORE-PUBLIKE-DHE-JOPUBLIKE
Read More

Urdhër 114, Rregullore për Zhvillimin e MSH 2020

Urdher-114-Rregullore-per-zhvillimin-e-MSH-2020
Read More

DREJTORIA RAJONALE
E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR KORÇË

AKTIVITETE

Carousel contents not found!

MULTIMEDIA