PORTALI, REZULTATET PERFUNDIMTARE DRAP KORCE

PORTALI, REZULTATET PERFUNDIMTARE DRAP KORCE PDF
Read More
PORTALI, REZULTATET PERFUNDIMTARE DRAP KORCE

REZULTATET PARAPRAKE TË PORTALIT MESUES PËR SHQIPËRINË DRAP KORÇË

DRAP KORCE REZULTATET PARAPRAKE PORTAL 2020 pdf
Read More
REZULTATET PARAPRAKE TË PORTALIT MESUES PËR SHQIPËRINË DRAP KORÇË

Urdhër 125 dt 29.05.2020 për shfuqizimin e udrdhërit 101 për mbylljen e institucioneve publike dhe jopublike

URDHER-NR.125-DATE-29.05.2020-PER-SHFUQIZIMIN-E-URDHRIT-NR.101-DATE-01.04.2020-PER-MBYLLJEN-E-INSTITUCIONEVE-ARSIMORE-PUBLIKE-DHE-JOPUBLIKE
Read More

Urdhër 114, Rregullore për Zhvillimin e MSH 2020

Urdher-114-Rregullore-per-zhvillimin-e-MSH-2020
Read More

Urdhër nr 1932 dt 14.05.2020

URDHRI-NR.1932-DATË-14.05.2020-TË-MINISTRIT-TË-SHËNDETËSISË-DHE-MBROJTJES-SOCIALE-”PËR-NJË-NDRYSHIM-NË-URDHRIN-NR.193-DATË-20.03.2020
Read More

URDHËR-NR.32-DATË-05.05.2020-PËR-MIRATIMIN-E-PERIUDHES-SË-APLIKIMEVE-ME-FORMULARËT-A1A1Z-PËR-MSH-2020

URDHËR-NR.32-DATË-05.05.2020-PËR-MIRATIMIN-E-PERIUDHES-SË-APLIKIMEVE-ME-FORMULARËT-A1A1Z-PËR-MSH-2020
Read More
URDHËR-NR.32-DATË-05.05.2020-PËR-MIRATIMIN-E-PERIUDHES-SË-APLIKIMEVE-ME-FORMULARËT-A1A1Z-PËR-MSH-2020

DRAP KORCE Tabela e transparences prill 2020

DRAP KORCE Tabela e transparences prill 2020
Read More
DRAP KORCE Tabela e transparences prill 2020

URDHËR-NR.-106-DATË-30.04.2020-PËR-POROSITJEN-SHPËRNDARJEN-DHE-SHITJEN-E-TEKSTEVE-SHKOLLORE-TË-KLASAVE-1-DHE-6-12

URDHËR-NR.-106-DATË-30.04.2020-PËR-POROSITJEN-SHPËRNDARJEN-DHE-SHITJEN-E-TEKSTEVE-SHKOLLORE-TË-KLASAVE-1-DHE-6-12
Read More
URDHËR-NR.-106-DATË-30.04.2020-PËR-POROSITJEN-SHPËRNDARJEN-DHE-SHITJEN-E-TEKSTEVE-SHKOLLORE-TË-KLASAVE-1-DHE-6-12

URDHËR-NR.45-DATË-29.04.2020-PËR-ORGANIZIMIN-E-MËSIMIT-VLERËSIMIN-E-NXËNËSVE-DHE-MBYLLJEN-E-VITIT-SHKOLLOR-2019-2020-PËR-KLASËN-XII

URDHËR-NR.45-DATË-29.04.2020-PËR-ORGANIZIMIN-E-MËSIMIT-VLERËSIMIN-E-NXËNËSVE-DHE-MBYLLJEN-E-VITIT-SHKOLLOR-2019-2020-PËR-KLASËN-XII
Read More
URDHËR-NR.45-DATË-29.04.2020-PËR-ORGANIZIMIN-E-MËSIMIT-VLERËSIMIN-E-NXËNËSVE-DHE-MBYLLJEN-E-VITIT-SHKOLLOR-2019-2020-PËR-KLASËN-XII

UDHËZUES-PËR-KTHIMIN-NË-SHKOLLË

UDHËZUES-PËR-KTHIMIN-NË-SHKOLLË-COVID-19-ZVAP-TIRANË
Read More
UDHËZUES-PËR-KTHIMIN-NË-SHKOLLË

DREJTORIA RAJONALE
E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR KORÇË

AKTIVITETE

Carousel contents not found!

MULTIMEDIA