Pikët përfundimtare të kandidatëve për mësues pjesëmarrës tek portali “Mësues për Shqipërinë”

Këtu do të gjeni listën përfundimtare me pikët e përftuara nga vlerësimi i dosjeve të kandidatëve për mësues DRAP KORÇË - Lista e kandidatëve që hyjnë në testim DRAP KORÇË - Lista e kandidatëve që mbartin pikët e testit DRAP KORÇË - Lista e kandidatëve të skualifikuar...

Listat paraprake të kandidatëve që kanë aplikuar në portalin “Mësues për Shqipërinë”

Më poshtë do të gjeni listat e kandidatëve të portalit “Mësues për Shqipërinë” që kanë aplikuar në DRAP Korçë. Listat janë të ndara sipas pjesëmarrjes ose jo në testimin e informatizuar si dhe lista e kandidatëve të skualifikuar. Kandidatët janë paraqitur me ID të...

Njoftim ankesat per pikezimin e dosjeve te portalit “Mesues per Shqiperine”

Ju lutem ju referoni njoftimit bashkengjitur ne rast se nuk jeni dakort per pikezimin e dosjes suaj   Njoftim për portalin 2022 - Procesi i ankimimit (1)

Kontaktet e DRAP Korçë dhe ZVAP në varësi

DRAP Korçë drapkorce@arsimi.gov.al; ZVAP Korçë-Pustec zvakorce@arsimi.gov.al; ZVAP Berat zvaberat@arsimi.gov.al; ZVAP Elbasan zvaelbasan@arsimi.gov.al; ZVAP Devoll zvadevoll@arsimi.gov.al; ZVAP Kolonjë zvakolonje@arsimi.gov.al; ZVAP Maliq zvamaliq@arsimi.gov.al; ZVAP...

Njoftim për kandidatët e portalit “Mësues për Shqipërinë”

Ju bëjmë me dije se në dokumentet e kërkuara për aplikimin në portalin "Mësues për Shqipërinë", në vend të vërtetimit të banimit, do të dërgoni certifikatën personale të shkarkuar nga e-Albania.

Koordinator i rrjetit Anti-Korrupsion

Pershendetje tek linku i meposhtem do te gjeni Rubriken e shtuar tek faqja zyrtare mbi te dhenat e kontaktit te koordinatorit te rrjetit antikorrupsion Rubrika "koordinator i rrjetit antikorrupsion"

Hapat për aplikimin nga kandidatët në portalin “Mësues për Shqipërinë” 2022

Njoftim portal Shënim: Në dokumentet e kërkuara për aplikimin në portalin "Mësues për Shqipërinë", në vend të vërtetimit të banimit, do të dërgoni certifikatën personale të shkarkuar nga e-Albania.

Prej Dates 20.05.2022 deri 03.06.2022 pranohen Dosjet per kandidatet e portalit “Mesues per Shqiperine”

Per te gjithe kandidatet e interesuar te marrin pjese ne portalin "Mesues per Shqiperine" duhet te ndjekin hapat e percaktuara tek njoftimet bashkengjitur. Pranimi i dosjeve do te behet nga data 20.05.2022 deri 03.06.2022. Dosja duhet te permbaje te gjithe elementet e...

Shpallje per Vend Vakant Drejtor Institucioni Arsimor Per ZVAP Berat dhe ZVAP Elbasan

Ne vijim te shpalljeve per Drejtues institucioni arsimor, te gjithe kandidatet e interesuar t'i referohen shpalljeve individuale qe i gjeni bashkengjitur per dokumentacionin qe duhet te dorezoni dhe afatet e dorezimit te tyre; shpallje berat 12.04.2022 drejtore...

Tabela e Transparences se punesimeve mars 2022 sipas ZVAP ne varesi te DRAP Korce

DRAP KORCE TABELES SE TRANSPARENCES SE PUNESIMEVE Mars 2022

Drejtoritë Rajonale të Arsimit Parauniversitar
 URA VAJGUJORE

Lagjia “18 Tetori”, Rruga “Dimal”, Pallati 9-katesh

 BELSH

Rruga: “Kamer Dervishi”, pranë Qendrës Shëndetësore

 LIBRAZHD

 Rruga “Arbëria”, Librazhd

 KOLONJË

Sheshi 20 Tetori, Blloku nr.4, Kodi postar: 7401, Ersekë

 POLIÇAN

Kodi postar 5404, pranë Gjimnazit

 POGRADEC

Godina e Bashkisë, Bulevardi “Europa”, 7301, Pogradec.

 KUÇOVË

Lagjia Nr 2, Rruga “Sherif Toptani”, Kuçovë

 PEQIN

Bulevardi “Mustafa Gjinishi”, Rruga “Unaza”, Peqin

 PËRENJAS

Rruga 10 nëntori, godina e Kinemasë, Kati II, Përrenjas 

 DEVOLL

Rruga “Dëshmorët e Devollit”, Godina X

 BERAT

Rruga”Mihal Komneno”,5001

 CËRRIK

Lagjia nr 2, Rruga “Gjimnazistët”, Cërrik

 GRAMSH

Lagjia “Sporti”, Rruga “Hamit Dollani”, 3301, Gramsh

MALIQ

Bulevardi Rinia, Blloku 3,  Maliq.​

 SKRAPAR-POLIÇAN

“​Lagjia Çlirimi”, Adresa Postare 5401, Çorovodë, Skrapar

 KORÇË-PUSTEC

 Lagjia 18, Rr: Dhimitër Denasi

 ELBASAN

Lagjia: Dyli Haxhire, Rruga Janaq Kilica,  Nr 21, Elbasan

Drejtoria e Përgjithshme
e Arsimit Parauniversitar (DPAP)

Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar (DPAP) ka për mision ofrimin dhe sigurimin e shërbimit arsimor cilësor në të gjitha institucionet arsimore të sistemit parauniversitar në Republikën e Shqipërisë, në përputhje me politikat, strategjitë kombëtare dhe kurrikulën e arsimit parauniversitar, me qëllim zhvillimin dhe edukimin e plotë e të gjithanshëm të nxënësit, në mënyrë që të përballojë sfidat e së ardhmes.

Pikët përfundimtare të kandidatëve për mësues pjesëmarrës tek portali “Mësues për Shqipërinë”

Këtu do të gjeni listën përfundimtare me pikët e përftuara nga vlerësimi i dosjeve të kandidatëve për mësues DRAP KORÇË - Lista e kandidatëve që hyjnë në testim DRAP KORÇË - Lista e kandidatëve që mbartin pikët e testit DRAP KORÇË - Lista e kandidatëve të skualifikuar...

Listat paraprake të kandidatëve që kanë aplikuar në portalin “Mësues për Shqipërinë”

Më poshtë do të gjeni listat e kandidatëve të portalit “Mësues për Shqipërinë” që kanë aplikuar në DRAP Korçë. Listat janë të ndara sipas pjesëmarrjes ose jo në testimin e informatizuar si dhe lista e kandidatëve të skualifikuar. Kandidatët janë paraqitur me ID të...

Njoftim ankesat per pikezimin e dosjeve te portalit “Mesues per Shqiperine”

Ju lutem ju referoni njoftimit bashkengjitur ne rast se nuk jeni dakort per pikezimin e dosjes suaj   Njoftim për portalin 2022 - Procesi i ankimimit (1)

Kontaktet e DRAP Korçë dhe ZVAP në varësi

DRAP Korçë drapkorce@arsimi.gov.al; ZVAP Korçë-Pustec zvakorce@arsimi.gov.al; ZVAP Berat zvaberat@arsimi.gov.al; ZVAP Elbasan zvaelbasan@arsimi.gov.al; ZVAP Devoll zvadevoll@arsimi.gov.al; ZVAP Kolonjë zvakolonje@arsimi.gov.al; ZVAP Maliq zvamaliq@arsimi.gov.al; ZVAP...

Njoftim për kandidatët e portalit “Mësues për Shqipërinë”

Ju bëjmë me dije se në dokumentet e kërkuara për aplikimin në portalin "Mësues për Shqipërinë", në vend të vërtetimit të banimit, do të dërgoni certifikatën personale të shkarkuar nga e-Albania.

Koordinator i rrjetit Anti-Korrupsion

Pershendetje tek linku i meposhtem do te gjeni Rubriken e shtuar tek faqja zyrtare mbi te dhenat e kontaktit te koordinatorit te rrjetit antikorrupsion Rubrika "koordinator i rrjetit antikorrupsion"

Hapat për aplikimin nga kandidatët në portalin “Mësues për Shqipërinë” 2022

Njoftim portal Shënim: Në dokumentet e kërkuara për aplikimin në portalin "Mësues për Shqipërinë", në vend të vërtetimit të banimit, do të dërgoni certifikatën personale të shkarkuar nga e-Albania.

Prej Dates 20.05.2022 deri 03.06.2022 pranohen Dosjet per kandidatet e portalit “Mesues per Shqiperine”

Per te gjithe kandidatet e interesuar te marrin pjese ne portalin "Mesues per Shqiperine" duhet te ndjekin hapat e percaktuara tek njoftimet bashkengjitur. Pranimi i dosjeve do te behet nga data 20.05.2022 deri 03.06.2022. Dosja duhet te permbaje te gjithe elementet e...

Shpallje per Vend Vakant Drejtor Institucioni Arsimor Per ZVAP Berat dhe ZVAP Elbasan

Ne vijim te shpalljeve per Drejtues institucioni arsimor, te gjithe kandidatet e interesuar t'i referohen shpalljeve individuale qe i gjeni bashkengjitur per dokumentacionin qe duhet te dorezoni dhe afatet e dorezimit te tyre; shpallje berat 12.04.2022 drejtore...

Tabela e Transparences se punesimeve mars 2022 sipas ZVAP ne varesi te DRAP Korce

DRAP KORCE TABELES SE TRANSPARENCES SE PUNESIMEVE Mars 2022

Na ndiqni në rrjetet sociale

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Dëgjojmë cdo shqetësim tuajin!