DRAP KORÇË

Tabelat në vazhdimësi të transparencës për portalin “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2019 DRAP KORCE Tabela e transparencës për portalin “MËSUES PËR…
Më shumë

DRAP KORÇË: Tabelat në vazhdimësi të transparencës për portalin “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2019

DRAP KORCE Tabela e transparencës për portalin “MËSUES PËR SHQIPËRINË”  9 TETOR 2019 DRAP KORÇË Tabela e transparencës për portalin…
Më shumë

ZVA Skrapar-Polican

ZVA SKRAPAR-POLIÇANTabela e transparencës për portalin “MËSUES PËR SHQIPËRINË”  9 TETOR 2019 ZVA SKRAPAR-POLIÇANTabela e transparencës për portalin “MËSUES PËR…
Më shumë

ZVA Përrenjas

ZVA PËRRENJAS Tabela e transparencës për portalin “MËSUES PËR SHQIPËRINË”  9 TETOR 2019 ZVA PËRRENJAS Tabela e transparencës për portalin…
Më shumë

ZVA Pogradec

ZVA POGRADEC Tabela e transparencës për portalin “MËSUES PËR SHQIPËRINË”  9 TETOR 2019 ZVA POGRADEC Tabela e transparencës për portalin…
Më shumë

ZVA Peqin

ZVA PEQIN Tabela e transparencës për portalin “MËSUES PËR SHQIPËRINË”  9 TETOR 2019 ZVA PEQIN Tabela e transparencës për portalin…
Më shumë

ZVA Maliq

ZVA MALIQ Tabela e transparencës për portalin “MËSUES PËR SHQIPËRINË”  9 TETOR 2019 ZVA MALIQ Tabela e transparencës për portalin…
Më shumë

ZVA Librazhd

ZVA LIBRAZHD Tabela e transparencës për portalin “MËSUES PËR SHQIPËRINË”  9 TETOR 2019 ZVA LIBRAZHD Tabela e transparencës për portalin…
Më shumë

ZVA Kuçovë

ZVA KUÇOVË Tabela e transparencës për portalin “MËSUES PËR SHQIPËRINË”  9 TETOR 2019 ZVA KUÇOVË Tabela e transparencës për portalin…
Më shumë

ZVA Korçë – Pustec

ZVA KORÇË-PUSTEC Tabela e transparencës për portalin “MËSUES PËR SHQIPËRINË”  9 TETOR 2019 ZVA KORÇË-PUSTEC Tabela e transparencës për portalin…
Më shumë

DREJTORIA RAJONALE
E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR KORÇË

AKTIVITETE

Carousel contents not found!

MULTIMEDIA