Këtu do të gjeni listat përfundimtare të kandidatëve për shërbimin psikosocial që kualifikohen dhe skualifikohen për të vijuar në fazën e dytë të konkursit.

Provimi me shkrim do të zhvillohet datë 20.09.2022 ora 10:00 tek ambjentet e shkollës “Pandeli Cale” Korçë e njohur ndryshe dhe si Shkolla e Re e ndodhur tek adresa Rruga “Pandeli Vangjeli” 1, Korçë, dhe link tek harta elektronike

https://goo.gl/maps/PZbUfqUh2oq7LnTA6

Kandidatët të jenë prezent tek kjo adresë në orën 09:30. 

Shpallje skualifikuar perfundimtare

Shpallje kualifikuar perfundimtare