Lista Perfundimtare dhjetor 2021

Ketu do te gjeni listen perfundimtare te personave te kualifikuar per te dhene provim per punonjes te sherbimit psikosocial DRAP Korce

Provimi do te zhvillohet ne DRAP Korce Adresa “Dhimiter Denasi” Lagja 18 Korce ne date 14.12.2021 ora 10:00,

Lutemi te paraqiteni nje ore perpara me karte identiteti me vete.