Kualifikuar Per Interviste Me Goje Paraprake Me Pike

Ketu do te gjeni listen paraprake e kandidateve te kualifikuar per intervisten e strukturuar me goje,

Ne rast se keni kerkese/ankese ju lutem ta dergoni tek adresa drapkorce@arsimi.gov.al brenda dates 21.12.2021

Datat e intervistave te strukturuara do te shpallen ne perfundim te afateve te ankimimit